background

post image

Alerji Nedir?
Bağışıklık sisteminin vücudu zararlı maddelere karşı korumak için çeşitli reaksiyonları vardır.Bu reaksiyonlar sayesinde çeşitli mikroplar ortadan tamamen kaldırılır ya da vücuda girilmesine engel olunur.Normal olarak sağlıklı insanların vücutlarında fizyolojik ve fonksiyonel bir denge olur fakat alerjisi olan insanların vücudunda bu denge bozulmuştur.Alerjiyi bağışıklık sisteminin alerjenlere verdiği tepki olarakta nitelendirebiliriz.
Alerji belirtileri nelerdir?
Alerji belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterse de bir kaçı bizde bulunuyorsa doktora görünmekte fayda vardır.
Alerji belirtilerinin bazıları şunlardır ;Öksürük -Kaşıntı-Hırıltılı nefes alıp verme-Ateş-Nefes darlığı-Vücudun belirli yerlerinde şişikler
Alerji ÇeşitleriGıda alerjileri, mevsimsel alerjiler, hayvan alerjileri, toz ve polen alerjisi,güneş alerjisi,küf alerjisi vb.gibi
Gıda alerjisi nedir?
Gıda alerjisi kişinin herhangi bir gıdaya olan hassasiyetidir.Gıda alerjileri çoğunlukla herkeste belirli bir miktarda görülmektedir.Ancak gıda alerjileri bazı kişilerde çok hafif geçtiği için kişi herhangi bir gıdaya alerjisi olduğunu anlamayabilir.Bazı kişilerde ise oldukça kritik geçebilir ve hayatı riske yol açabilir.
Hayvan Alerjisi Nedir?
Hayvan alerjisi hayvanlara ve hayvan tüylerine karşı görülen alerjik reaksiyondur.Astımı olan kişilerde hayvan alerjisi daha sık görülebilir.Vücutları bu reaksiyonlara bağlı olarak yara olabilir veyahut kurdeşen dökebilir.
Küf Alerjisi Nedir?
Küf her insan için tehlikeli ve zararlıdır.Ancak küf alerjisi olan kişiler çok az miktarda bir küf bile etkileyebilir ve nefessiz kalma vücutta kabarma öksürme gibi belirtiler gösterebilir.
Mevsimsel Alerjiler Nedir?
Belirli mevsimlerde bazı insanlarda görülen alerjik reaksiyonlar vardır bunlar kış alerjisi ve bahar alerjisidir.
Kış Alerjisi?
Hava soğuduğu andan itibaren havadaki küf sporları artar ve bu küf sporları kış alerjisinin temel maddesidir.
Bahar Alerjisi ?
Bitkiler ve ağaçlardan yayılan polenler bahar alerjisinin oluşmasının temel nedenidir.Bahar alerjisine aynı zamanda yaz alerjisi de denir. Bahar alerjisinde vücutta kaşıntı,yara gibi belirtiler olabilir.
Güneş Alerjisi Nedir?
Güneş alerjisi bağışıklık sisteminin güneş ışınlarına verdiği aşırı tepkidir.Güneşin altında kısa süre bile kalındığında ortaya kaşıntı,kızarıklık gibi belirtiler çıkabilir.
Toz ve polen alerjisi nedir?
Vücudun toza ve polene karşı oluşturduğu reaksiyonlardır.Belirtileri benzerdir.Hapşırma,öksürme,ateş,vücutta kaşıntı vb gibi.

post image

Allerji Testi Nedir? Ne Şekilde Yapılır?
Allerji varlığı ortaya koyan testlerdir. Diğer bir deyişle mevcut hastalığın allerjik bir nedeni varsa onu belirleyen testlerdir. Allerji biliminde allerji testlerinin yeri ve önemi büyüktür.
Allerji Testleri Hangi Hastalıklarda Yapılır?
Solunum yolu allerjileri (allerjik nezle ve astım)
Gıda allerjileri
Arı allerjileri
İlaç allerjileri (bazılarında)
Deri allerjileri (ürtiker ve anjioödem)
Egzamalar (kontakt dermatit ve atopik dermatit)
Ayrıca;Tekrarlayan veya uzun süre devam eden SİNÜZİT, ÖKSÜRÜK, ORTA KULAK İLTİHABI ya daKONJUNKTİVİT (gözlerde kızarıklık ve kaşıntı hali) gibi durumlarda da yapılmasında fayda vardır.
Uygulanan Testin Faydalı Olması için,En uygun test materyali belirlenmeliTest doğru, yani tekniğine uygun olarak uygulanmalı Elde edilen sonuçlar doğru yorumlanmalıdır.Hatalı uygulanmış veya yanlış yorumlanmış allerji testleri, gereksiz tedavilere ya da maddi kayıplara neden olmaktadır.
Bu testlerin yapılmasına, allerji konusunda uzman (yani Allerji ve/veya Klinik İmmünoloji ihtisası olan) hekimler tarafından karar verilmeli ve uygulanmalıdır.
1. Prick Test (Epidermal Test)
Prick Test Uygulaması En sık uygulanan allerji testidir. Hastaya ağrı ya da acı vermeyen, kısa sürede neticelenen bir testtir. Allerjik rinit (allerjik nezle), allerjik astım, ürtiker (kurdeşen ya da dabaz), gıda allerjisi, arı allerjisi gibi hastalıklarda uygulanır. Genellikle kolun iç kısmına yapılır. Allerjen içeren sıvı test materyali deriye damlatılır. Derinin en üst tabakasında küçük bir çizik oluşturularak allerjenin deriye sızması ve buradaki “allerji hücreleri” ile birleşmesi sağlanır. Bu uygulama için Medblue Allergy aplikatörleri ve lansetleri önerilir. Test uygulandıktan sonra 10-15 dakika beklenir ve takiben elde edilen deri cevapları değerlendirilir. Bazı ilaçlar testin hatalı sonuçlar vermesine neden olur:
a. Antihistaminler yani allerji tedavisinde kullanılan ilaçlar
b. Gribal enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar
c. Bazı öksürük şurupları
d. Mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
e. Depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
.Bu nedenle;Kullanmakta olduğunuz ilaçlar, test planlama aşamasında doktorunuz tarafından size sorulacaktır. HALEN ya da YAKIN ZAMANDA kullanmış olduğunuz TÜM İLAÇLARI doktorunuza bildiriniz.Allerji testi planlanıp randevunuz verildikten sonra, herhangi bir ilaç kullanmanız gerekirse, lütfen bu ilacın yapılacak olan testlere etkisinin olup olmadığını doktorunuza danışınız.KALP, ŞEKER HASTALIĞI ya da YÜKSEK TANSİYON gibi nedenlerle kullanmakta olduğunuz HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN İLAÇLARINIZI allerji testini etkiler kaygısıyla KENDİ KENDİNİZE KESMEYİNİZ. 
2. İntradermal Test
Uygulama amacı ve genel prensipler Prick test ile aynıdır.Ancak uygulama yöntemi ve kullanılan allerjenler farklıdır. Kapalı steril şişelerdeki allerjenler, çok ince uçlu bir enjektör (iğne) ile derinin biraz daha derin kısmına çok küçük miktarlarda enjekte edilir.Test sonuçları 15-20 dakika beklendikten sonra değerlendirilir.
3. Yama Testi (Patch Test)
Bu test öncekilerinden farklı amaçlarla yapılır ve daha uzun sürede değerlendirilir.Temas egzaması (kontakt dermatit) olan hastalarda, egzamaya neden olan maddeleri belirlemek amacıyla uygulanır.Yama testi sonuçları 48 - 72 saat sonra değerlendirilir. Bu süre içinde test materyali yerinden çıkartılmamalı ve ıslatılmamalıdır.
 4. Kanda Yapılan Testler
Değişik nedenlerle allerji deri testlerinin uygulanamadığı ya da deri test sonuçlarının çelişkili olduğu durumlarda kan örneği alınarak yapılan testlerdir.Bu tür testler için aç karnına kan örneği verilmelidir.

post image


Vücudumuzu hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemi bazı kişilerde, normalde zararlı olmayan maddelere karşı da reaksiyon gösterebilir.Atopik yani "allerjik bünyeye sahip" kişilerde, allerjenlerle bağışıklık sisteminin tekrarlayan karşılaşmaları sonucunda, allerjenlere karşı IgE tipinde antikorlar oluşur.
Bu sürece "duyarlılaşma" denir. Duyarlılaşma süreci tamamlandıktan sonra, allerjenle her temas sonrasında, kısa süre içinde kişide allerjik hastalık bulguları ortaya çıkar.Bu olaylar mast hücresi ve bazofiller adı verilen ve üzerinde allerjene özel IgE antikoru taşıyan bir grup hücrenin salgıladığı mediatörler aracılığı ile gelişmektedir.Bu mediatörlerin (başta histamin olmak üzere bir grup biokimyasal madde) etkisi ile hedef organlara ait (gözler, burun, solunum yolları gibi) allerji bulguları ortaya çıkar.
Allerjik Hastalık Bulguları Nelerdir?
Ürtiker - Anjiyo Ödem
Deride Ürtiker: Değişik büyüklüklerde olan kaşıntılı kabarıklıklardır.
“Kurdeşen” veya “dabaz” olarak ta adlandırılır.
Anjioödem: Derinin alt tabakalarında sıvı birikmesi yani ödem ile ortaya çıkan şişliklerdir. Genellikle yüz, göz kapakları, dudaklar ve genital bölgede oluşur.
Göz ve üst solunum yollarında;Gözlerde kızarıklık ve kaşıntı,
Burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı,Burunda kaşıntı ve hapşırma.
Alt solunum yollarında;Solunum zorluğu,Hışırtılı solunum (vizing),Öksürük.
Kalp ve damar sisteminde;Çarpıntı (nabız sayısında artma),
Tansiyon düşüklüğü
Mide-barsak sistemindeBulantı – kusma,
Karın ağrısı ya da karın krampları.
Sinir sisteminde;Şuur bulanıklığı,
BayılmaAnafilaksi (allerjik şok)Nadir de olsa tüm sistemlere ait bu bulguların hepsi birarada görülebilir ve anafilaksi olarak adlandırılır. Allerjik reaksiyonların en ağır şeklidir.
Allerjik Hastalıklar Nelerdir?
Allerjiyi başlatan mekanizmalar genellikle aynı olmakla birlikte, etkilenen organa göre değişen klinik bulgular ortaya çıkar. Allerjik hastalıklar ortaya çıkan bulgulara ve etkilenen doku ve organ sistemine göre adlandırılır.
Sık görülen allerjik hastalıklar şunlardır:
Allerjik rinit
Allerjik konjunktivit
Astım (bronşiyal astma)
Gıda allerjisi
İlaç allerjisi
Arı allerjis
iAtopik dermatit
Ürtiker ve anjioödem
Lateks allerjisi

post image

Baharın gelmesiyle doğada bir kısım değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklerden biri ise aynı tür bitkiler arasında görülen döllenme olayı için havaya salınan ve rüzgarla etrafa yayılan polenlerdir. Polen halk dilinde çiçek tozları olarak bilinir. Bu polenler Nisan-Haziran aylarında daha yoğunluktadır. Polen alerjisi, birçok kişinin iş ve okul hayatını negatif yönde etkiler.
Polen alerjisine neden olan maddeler ağaç, çalı, ot, hububat, şifalı bitki ve (daha az sıklıkla) çiçekler gibi birçok bitkinin polenleridir. Polen alerjileri aşağıdaki belirtileri tetikleyebilir:
Burun: Hapşırma, burun çekme, burun iltihabı (burun membranlarının şişmesi, burun tıkanıklığı ve soluk alma zorluğu)Gözler: Kaşıntı, kızarıklık, sulanma, şişme (konjonktivit)Solunum Sistemi: Öksürük, balgamlı solunum güçlüğü (bronşit), akut solunum güçlüğü, astımCilt: Kaşıntı ve tahriş (ekzama, kurdeşen, nörodermatit)Sindirim Sistemi (Nadiren): Gaz, bulantı, diyare, kusma, karın ağrısıBaş: Migren
Polenleri soluduğumuz hava ile birlikte almamız nedeniyle polen alerjileri solunum yolu alerjisi olarak adlandırılır. Bunlar yılın en yüksek polen sayımının görüldüğü zamanlarına göre sınıflandırılırlar:
Erken çiçeklenenler (Örneğin kızılağaç ve fındık)BaharYaz çiçeklenenleri (Örneğin huş ağacı, kayın, otlar)Yaz çiçeklenenleri (Örneğin otlar ve tahıllar)Geç çiçeklenenler (Örneğin pelin ve ısırgan otu)
Çiçeklenme dönemleri bir kural olarak aralık ve ekim ayları arasındadır. Tam çiçeklenme dönemlerinin yanı sıra bireysel polen mevsimleri ve polenin yol açtığı problemler tamamen iklimsel ve bölgesel etkenlere bağlıdır.

post image

Gıda alerjisi, vücutta bağışıklık sisteminde bazı reaksiyonlara neden olan ve çeşitli testlerle gözlemlenen ve teşhis edilen bir reaksiyondur. Bağışıklık sistemindeki bir reaksiyon vücuda yabancı madde girdiğinde, vücudu bu yabancı maddeye karşı korumak için gerçekleşir. Görülme sıklığı çocuklarda %6, erişkinlerde %1,5’dur. Gıda katkı maddelerinin neden olduğu alerjiler toplumda %1 oranında görülür. Herhangi bir gıda alerjiye neden olabilse de en sık; inek sütü, yumurta, yer fıstığı, mısır, fındık, balık ve kabuklu deniz ürünleri alerjiye neden olan başlıca gıdalar olarak sıralanabilir. Gıda alerjisi durumlarında, birçok kişiye etkisi bulunmayan gıdalar, alerjiye sahip kişilerde yan etkiler oluşturabilir.
Belli gıda maddelerinin yenilmesinden sonra aşağıdakiler gibi belirtiler görülürse gıda alerjisinden şüphelenilebilir:
Cilt: Kurdeşen, tahriş, kaşıntı, cilt kızarıklığıBaş: Göz kızarıklığı, göz kapaklarının şişmesi, kaşıntı, dudakların şişmesi, dil şişmesi, dişetlerinin şişmesi (solunum güçlüğüne yol açacak kadar şiddetli olabilir), burun çekme, burun mukoz membranlarının şişmesi (burun tıkanıklığı)Mide: Mide rahatsızlığı, bulantı, karın ağrısı, sancı, kramp, gaz, diyareSolunum Sistemi (Nadiren): Öksürük, akciğerlerde ses ve ve hışırtı, solunum güçlüğü ve astım
Gıda alerjileri ve buna bağlı alerjilerde (koruyucular, renklendiriciler vb.) artış gözlemlenmektedir. Dolayısıyla bunun nedeninin tespiti için tam bir tanımlama (analiz) gereklidir.


post image

Evcil hayvanlar da dâhil olmak üzere tüylü hayvanların birçoğu alerjik tepkilere sebep olabilir. İnsan vücudu, tüylerdeki kıllara ek olarak, hayvanların salgıladığı yağ, tükürük ve idrarında bulunan alerjenlere (proteinlere) tepki gösterebilir. Bunlar, diğer tozlara karışan havadaki küçük parçacıklardır. Bu, hava teneffüs edildiğinde alerjik tepkilere neden olabilir. At, köpek ve kediden saçılan tozlar alerjiye sebep olabilicek 10-20 çeşit madde içerir.
Hayvanlarla veya hayvansal ürünlerle (deri, post, yün vb.) doğrudan veya doğal olarak temas edilmesinin ardından aşağıdaki gibi belirtiler görülürse hayvan alerjisinden şüphelenilebilir:
Burun: Hapşırma, burun çekme, burun iltihabı (burun membranlarının şişmesi, burun tıkanıklığı ve soluk alma zorluğu)Gözler: Kaşıntı, kızarıklık, sulanma, şişme (konjonktivit)Solunum Sistemi: Öksürük, balgamlı solunum güçlüğü (bronşit), akut solunum güçlüğü, astımCilt: Kaşıntı ve tahriş (ekzama, kurdeşen, nörodermatit)Sindirim Sistemi (Nadiren): Gaz, bulantı diyare, kusma, karın ağrısı.
Hayvan alerjisinin teşhis edilebilmesi burun ve/veya broşiyal mukoz membranlar için cilt, kan ve provokasyon testleri gibi aşamalardan geçilmesi gerekecektir.
Hayvan alerjilerini tetikleyen durumlar; doğrudan hayvanlarla temas etmek veya geniş anlamıyla alerjen içeren maddelere (elbiseler, döşeme, paspas, yastık, malzeme, halı vb.) temas ederek ve dolaylı yoldan alerjen içeren tozların solunması sonucunda meydana gelebilir.
Prensip olarak, alerjenlere karşı hassasiyetiniz varsa herhangi bir kürklü veya tüylü hayvana karşı alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz. Alerjik reaksiyonlar hafif kaşıntı şeklinde olabileceği gibi, alerjenlerin hassasiyet ve agresiflik derecelerine göre şiddetli de (astım) olabilir. Hayvanın türü, hayvanla temas sıklığı ve hayvana yakınlık (örneğin evcil hayvanlar gibi) belirleyici rol oynayacaktır. Genellikle kedi, köpek kuş, at, sığır gibi hayvanlar diğer hayvanlara kıyasla daha alerjen-agresif hayvanlardır. Ciddi bir alerjinin görülmesi kimi zaman aylar alabilir.


post image

Alerjik yapılı kişilerde oluşan bir reaksiyondur. Kişilerin deri veya mukozaları (özellikle göz, burun, akciğerler, ağız, anüs ve vajen) bu madde ile karşılaştığında vücutta histamin gibi bazı kimyasallar açığa çıkar ve çeşitli reaksiyonlara neden olur.Lateks alerjisi, alerjik yapılı kişilerde oluşan bir reaksiyondur. Eğer bir kişinin latekse karşı alerjisi varsa diğer lastik ürünlerine de alerjisi olabilir. Çünkü bu ürünlerin çoğu lateks içerir.
Lateks Tam Olarak Nedir?Bazı tropik bitkiler süt benzeri bir sıvı olan lateks içerirler.
Bunlardan en bilineni, kauçuk ürünlerin ham maddesi olan kauçuk ağacıdır (Hevea brasiliensis).
a) Solunum yollarında lateks alejisi: Lateks eldivenlerindeki pudranın taşıdığı proteinler tarafından tetiklenir. Bu alerji burun akıntısına, gözlerde yanma ve kızarıklığa ve astıma neden olabilir. Bir doktor muayenehanesinde pudralı eldivenlerin kullanılması dahi, lateks proteinlerinin havaya dağılmasına neden olacağından bu alerjinin ortaya çıkması için yeterlidir.
b) Lateks temasından kaynaklanan ürtiker: Kurdeşen, astım, burun akıntısı ve göz kaşıntısına da yol açabilir.
Yukarıda belirtilen sendromların belirtileri genellikle lateksle ilk temastan sonra 5 ile 30 dakika arasında ortaya çıkar. En tehlikeli sonucu anafilaktik şok olabilir. Lateks içeren maddelerle temasınızın ardından bu tür belirtiler görülürse gereken teşhisin konulması için bir doktora veya alerji uzmanına başvurmalısınız. Gerçekten lateks alerjiniz varsa lateks içeren maddelerden uzak durmak için her türlü önlemi almalısınız.
Neler Lateks İçerir?Kauçuk ağacı dışında lateks içeren başka bitkilerde vardır. Örneğin; evlerimizde süs bitkisi olarak kullandığımız Yaban İnciri (Benjamin), Atatürk çiçeği ve Şerbetçiotu gibi.
Çapraz reaksiyon nedeniyle bazı gıdalar da lateks alerjisi bulunan kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu gıdalardan bazıları şunlardır: Ananas, muz, kivi, sert çekirdekli meyveler (Örneğin; şeftali, kayısı, erik), mango, kavun ve karpuz, papaya, avokado, çiğ patates, çiğ domates, kestane, fıstık, badem. Bunların yanı sıra lateks eldivenlerinin imalatında süt kazein özü gibi ürünlerde kullanılmaktadır. Bu da özelikle çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Lateks alerji testleri yapılırken, nadiren görülmesine rağmen bu olasılık da dikkate alınmalıdır.
Piyasada lateks içeren yaklaşık 40.000 civarında ürün bulunmaktadır; bu, lateks alerjisi olan kişilerin hemen her yerde, kimi zaman farkında olmadan lateksle temas edebileceği anlamına gelmektedir.

post image

Küf genellikle son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinde ve su ile temas eden yerlerde bulunan mantarlardan dolayı oluşmaktadır. Bu mantarların görünümü benzer olsa da aslında farklı özellikle sahiptirler. Nemli yüzeylerde kumaşların veya diğer eşyalarınızın çürümesi ile oluşacak küfler ile gıda ürünlerinde ve bodrum duvarlarında bulunan küfler birbirinden farklı özelliklere sahiptir.
Küf sporları veya spor zincirleri şeklindeki alerjenler esas itibariyle küflü yiyecekler yoluyla solunum yolumuzdan ve doğrudan cilde temas sonucunda vücudumuza girerler. Küf alerjenleri aşağıdaki belirtileri tetikleyebilir:
Burun: Hapşırma, burun çekme, burun iltihabı (burun membranlarının şişmesi, burun tıkanıklığı ve soluk alma zorluğu)Gözler (daha az sık): Kaşıntı, kızarıklık, sulanma, şişme (konjonktivit)Solunum Sistemi: Öksürük, balgamlı solunum güçlüğü (bronşit), akut solunum güçlüğü, astım (sıklıkla)Cilt: Kaşıntı ve tahriş (ekzemai kurdeşen nörodermatit)Sindirim Sistemi (sıklıkla): Gaz, bulantı, diyare, kusma, karın ağrısıBaş (daha az sık): Migren
Küf sporları "iç" ve "dış alerjenler" olarak etki ederler. Küfler özellikle nemli, sıcak, iyi havalandırılmamış, nemli mahzen ve bodrum katlarında, banyolarda, soğuk ve nemli dış duvarlarda, duvar kağıtlarında, dolapların arkalarında, resim çerçevelerinin arkasında, halılarda, nemlendiricilerde, klima sistemlerinde, çiçek saksılarında, sulanan bitki topraklarında, soğutucularda ve bunun gibi yerlerde oluşur. Aynı zamanda gıda maddeleri (meyveler, sebzeler, ekmek, peynir vb.) üzerinde de görülür. Küf enzimleri aynı zamanda gıda işleme sektöründe de kullanılır.
Küf sporları genellikle sporlarla birlikte açık havada çok uzak yerlere kadar ulaşabilir. Çimenlerde, kompost gübrede, yapraklarda, hayvansal gübrede, danelerde vb. bulunur. Belirtilerinizi ve olası küf kaynaklarını düzenli olarak kayıt altına alabilirseniz3, doktorunuz küf alerjisi konusunda fikir sahibi olabilir. Bunun üzerine yapılacak olan kan, cilt ve provokasyon testleri sonucunda, küf alerjiniz olup olmadığı doğrulanacaktır.

post image

Ev tozlarının içinde bulunan ev tozu böceğine akar (mite) denilmektedir. Akarlar, solunumsal alerjenler arasında polenlerden sonra en sık alerji etkenidir. Akarlar; şeffaf, ince, örümcek benzeri, gözle görünmeyen, yaklaşık 3 mikron büyüklüğünde böceklerdir. Mikroskop yardımıyla tespit edilebilirler.
Alerji için önemli iki önemli akar türü 
Dermatophagoides pteronysinus (d1)
Dermatophagoides farinae (d2)
İnsan cilt ve döküntülerini temel beslenme kaynağı olarak kullanırlar. Yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaklaşık 30 -34°C sıcaklığa ve % 60-80 neme ihtiyaç duyalar. Bundan dolayı; en çok yünlü ve pamuklu eşyalarda, halı, yatak, yastık, koltuk, tüylü giysiler ve oyuncakların içinde bulunurlar. Bu bölgelerden alınan 1 gr ev tozunda 2000-15000 akar bulunmaktadır. Alerjiye neden olan temel madde akarların dışkılarıdır. Bunlar çiçek poleni büyüklüğünde olduğundan kolaylıkla uçuşabilir ve bu havayı soluyan kişide alerjik reaksiyonlara yol açabilirler. Bir akar 2-4 aylık yaşamı süresince kendi ağırlığının yaklaşık 200 katı kadar dışkı üretebilmektedir. Akarlara bağlı alerjide yakınmalar özellikle uykudan uyanınca başlayan, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, nefes darlığı (astım) ve nadiren de gözde kaşıntı-kızarıklık şeklindedir.
Ev tozu alerjeninden korunma önerileri
Yatak, yastık, yorgan vb. eşyalar pamuk, yün veya kuştüyü olmamalıdır. Elyaf olanlar tercih edilmelidir.
Evde özellikle yatak odası zemininde halı kaplama olmamalı, diğer halılar mümkün olduğunca az kullanılmalıdır.
Nevresim takımları 4-5 günde bir değiştirilmeli ve 60 °C nin üzerinde yıkanmalıdır.
Perdeler kolay yıkanabilir kumaşlardan olmalıdır.
Yatak odasında ev tozunun kaynağı olabilecek kitaplık bulunmamalıdır.
Odalar sık güneşlendirilmeli ve havalandırılmalıdır.
Döşemeli mobilyalar yerine olabildiğince deri, tahta veya vinyl mobilyalar kullanılmalıdır.
Ev içi özel HEPA filtresi olan süpürgeler ile en az haftada 1 kez temizlenmelidir.

post image

Alerji Türleri

Akarlar  :Akarlar ile; ev tozu akarı, depo akarları (örn. Acarus s., Lepidoglyphus d., Tyrophagus p.)
Yiyecek ile; kabuklular (örn. karides, salyangoz)

Polenler Huş ağacı Polen ile; akçaağaç, fındık ağacı, kızıl gürgen, gürgen, at kestanesi, dışbudak ağacı; karaağaç, pelin ve otlarla kısmen çapraz reaksiyona girer.
Yiyecek ile; çekirdekli meyveler, zeytinsi meyveler, çiğ havuç, çiğ domates, kereviz, kivi, baharatlar (örn. kimyon, kişniş, biber)

Otlar Polen ile; tahıllar (çavdar, arpa, buğday, yulaf); huş ağacı, pelin, ayçiçeği, üzüm posası, diş budak ağacı ile kısmen çapraz reaksiyona girer.
Yiyecek ile; kivi, çiğ domates, unlar, kavun; kereviz, soğan, pirinç, çekirdekli meyveler, zeytinli meyveler ile kısmen çapraz reaksiyona girer.

Pelin Polen ile; üzüm otu, papatya, ayçiçeği; huş ağacı, çavdar, otlar, zeytin ağaçı ile kısmen çapraz reaksiyona girer.
Yiyecek ile; baharatlar, kereviz, çiğ havuç; zeytinsi meyveler, çekirdekli meyveler, liçi, kivi ile kısmen çapraz reaksiyona girer.

Üzüm otu Polen ile; üzüm otu, papatya; dişbudak ağacı ile kısmen çapraz reaksiyona girer.
Yiyecek ile; kavun; çekirdekli meyveler, kereviz ile kısmen çapraz reaksiyona girer

Kavak ağacı Polen ile; söğüt poleni

Yiyecekler Kereviz Polen ile; huş ağacı, misk otu; otlarla, kanarya otuyla kısmen çapraz reaksiyona girer.
Yiyecek ile; kavun, salatalık, çiğ havuç, baharatlar; çekirdekli meyveler, mango, çiğ domates ile kısmen çapraz reaksiyona girer.

Unlar ve besinler(örn. buğday unu) Polen ile; otlar
Yiyecek ile; çavdar unu, yulaf ezmesi, mısır, susam, haşhaş tohumu; kivi, fındık, pirinç ile kısmen çapraz reaksiyona girer.

Diğer Lateks Polen ile; huş ağacı, otlar, misk otu, kanarya otu ile kısmen çapraz reaksiyona girer.
Yiyecek ile; avokado, muz, kivi, mango, kavun, papaya, çiğ domates, tatlı fıstık, zeytinsi meyveler, çiğ patates, kereviz, yer fıstığı ile kısmen çapraz reaksiyona girer.