background

Medikal sektöründe müşterilerinin iş ortağı olan şirketimiz;

 - Müşterinin kalite, fiyat, termin ve danışmanlık beklentilerini tam olarak algılayıp eksiksiz karşılamayı ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,

- Süreç verimliliğini esas alarak ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler koyan ve sürekli iyileştirme sağlayan bir Kalite Yönetim Sistemi yürütmeyi,

Tedarikçilerle karşılıklı katma değere dayalı iş ilişkisi kurmayı ve ana tedarikçilerinin Kalite Yönetim Sistemi kurma ve yönetmelerini desteklemeyi,

- Tüm çalışanlarının şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamayı ve çalışan memnuniyetini sağlamayı taahhüt eder.

Bizden Haberler